Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2595 kết quả
The loving season
Tác giả: Cait London
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Modeling derivatives in C+ + [electronic resource]
Tác giả: Justin London
Xuất bản: New York: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6457
 
Hearing in time : psychological aspects of musical meter
Tác giả: Justin London
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.226111
 
Construction Supply Chain Economics
Tác giả: Kerry London
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
Conceptual systems [electronic resource]
Tác giả: Harold I Brown
Xuất bản: London New York: London, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The demographic imagination and the nineteenth-century city : Paris, London, New York
Tác giả: Nicola Daly
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.6209034
 
Dracula in London
Tác giả: P N Elrod
Xuất bản: New York: Ace Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: R C Michie
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
London literature, 1300-1380
Tác giả: Ralph Hanna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  820.994210902
 
Opera and drama in eighteenth-century London : the King's Theatre, Garrick and the business of performance
Tác giả: Ian Woodfield
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.509421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục