Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 210 kết quả (0.7900054 giây)
The Saudi Arabian Economy [electronic resource] : Policies, Achievements, and Challenges
Tác giả: Ramady Mohamed A,
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 9780387249353
Bộ sưu tập: Tham khảo
The Saudi Arabian Economy [electronic resource] : Policies, Achievements, and Challenges
Tác giả: Ramady Mohamed A,
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 9781441959874
Bộ sưu tập: Tham khảo
Political, Economic and Financial Country Risk [electronic resource] : Analysis of the Gulf Cooperation Council
Tác giả: Ramady Mohamed A,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9783319021775
Bộ sưu tập: Tham khảo
OPEC in a Shale Oil World [electronic resource] : Where to Next?
Tác giả: Ramady Mohamed,
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9783319223711
Bộ sưu tập: Tham khảo
Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0471727849
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15304 Định dạng: PDF
Daylighting, architecture and health [electronic resource] : building design strategies
Tác giả: Boubekri Mohamed,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston London : Architectural , 2008
Ký hiệu phân loại: 729.28
ID: 94521 Định dạng: PDF
Lean transportation management : using logistics as a strategic differentiator
Tác giả: Achahchah Mohamed,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.7882
ISBN: 9780429490101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136356 Định dạng: PDF
Deep learning for vision systems
Tác giả: Elgendy Mohamed,
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781617296192
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149377 Định dạng: PDF
Event project management : principles, technology and innovation
Tác giả: Salama Mohamed,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781911635758
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209291 Định dạng: PDF
Disturbance analysis for power systems
Tác giả: Ibrahim Mohamed A,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 9781118172094
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục