Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Mathematics for economics
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
1

Truy cập nhanh danh mục