Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3593819 giây)
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Ký hiệu phân loại: 330.0151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Toán cao cấp C2 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Ký hiệu phân loại: 330.0151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mathematics of economics and business
Tác giả: Werner Frank,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 041533280X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46642 Định dạng: PDF
Game Theory and Economic Analysis
Tác giả: Schmidt Christian,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 0203167406
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 61863 Định dạng: PDF
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V [electronic resource] : Post-Proceedings of The AESCS In...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 9784431874355
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66834 Định dạng: PDF
Mathematical formulas for economists [electronic resource]
Tác giả: Luderer Bernd,
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , 2010
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 9783642040788
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76281 Định dạng: PDF
Bài giảng toán kinh tế
Ký hiệu phân loại: 330.0151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mathematics for economics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 0262082942
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95814 Định dạng: PDF
Principles of mathematical economics.
Tác giả: Vali Shapoor,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2013
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 9789462390355
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 107440 Định dạng: PDF
Schaum's outline of mathematical methods for business and economics
Thông tin xuất bản: New York London : Schaum McGrawHill , 1993
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 0071635327
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục