Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V [electronic resource] : Post-Proceedings of The AESCS In...
Tác giả: Hiroshi Deguchi
Xuất bản: Tokyo: Springer Japan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Game Theory and Economic Analysis
Tác giả: Christian Schmidt
Xuất bản: : Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematical formulas for economists [electronic resource]
Tác giả: Bernd Luderer, Volker Nollau, K Vetters
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematics for economics
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Bài giảng toán kinh tế
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.0151
 
Mathematics of economics and business
Tác giả: Frank Werner, I͡U N Sotskov
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Toán cao cấp C2 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Principles of mathematical economics
Tác giả: Shapoor Vali
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematics of Economics and Business
Tác giả: Frank Werner, Yuri N Sotskov
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.0151
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục