Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 889 kết quả
Truyện dân gian Tày-Nùng Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ, Hoàng Anh Minh, Hoàng Ngọc Bích, Hoàng Thị Nhuận, Nông Vĩnh Tuân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ các dân tộc phía bắc Việt Nam : truyện cổ Mông, truyện cổ Pu Péo, truyện cổ Khơ Mú, truyện cổ Mường, Thái, Tày...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ . Tập 8 - Vè nghề nghiệp
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thiên tình sử dân tộc Mông Đú và đồng dao dân tộc Tày
Tác giả: Hoàng Thị Cành, Hoàng Thị Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chàng Mutui Amã : Akhàt Jucar Raglai
Tác giả: Trần Vũ, Hoàng Thị Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Speak, bird, speak again: Palestinian Arab folktales
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : University of California Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  398.2095694
 
Văn nghệ dân gian miền Yên Thế
Tác giả: Nguyễn Xuân Cần
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trò diễn dân gian trên đất Thanh Hóa
Tác giả: Lê Kim Lữ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ dân gian dân tộc Mường
Tác giả: Hoàng Thao, Quách Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian Bạc Liêu
Tác giả: Chu Xuân Diên
Xuất bản: Hà Nội: đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục