Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 446 kết quả (0.7344236 giây)
Separation and purification techniques in biotechnology
Thông tin xuất bản: NJ : Noyes Publications , 1989
Ký hiệu phân loại: 660.2842
ISBN: 0815511973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7826 Định dạng: RAR
The art of electronics
Tác giả: Horowitz Paul,
Thông tin xuất bản: : Cambridge , 1989
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0521370957
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13196 Định dạng: PDF
Side by Side : T2
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.32
ISBN: 013811241X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by side : Book 4
Tác giả: JMolinsky Steven,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138118116
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Giáo trình cung cấp điện. tập 1
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Side by side : Vol.1: Activity workbook
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138116962
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by side : Vol.2 : Activity workbook
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138117462
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Traslation : Resource books for tearchers
Tác giả: DufF Alan,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1989
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194371042
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Call : Resource book for teachers
Tác giả: Hardisty David,
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Sự Thật , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.2024
ISBN: 0194371050
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Side by Side : T1
Tác giả: Molinsky Steven J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1989
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 013811076X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục