Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 3, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 1, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 4, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 2, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
Tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Minh Nguyệt, Ngọc Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1802465
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán . Tập 3
Tác giả: Trần Hiền Thần, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
1

Truy cập nhanh danh mục