Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Speaking
Tác giả: Dong Jin
Xuất bản: Beijing: 外语教学与研究出版社, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Reading
Tác giả: Dong Jin
Xuất bản: Beijing: 外语教学与研究出版社, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 2
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty : Các mẫu câu giao tiếp trong thương mại. Các ví dụ điển hình. Các cấu...
Tác giả: Thu Ngân, Phan Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 1
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Minh Nguyệt, Ngọc Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1802465
 
Thư tín thương mại Hoa - Việt
Tác giả: Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Business Chinese for Beginner Speaking
Tác giả: Wang Min, Zhang Baoling
Xuất bản: China: Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
Business Chinese for Beginner Reading
Tác giả: Dong Jin
Xuất bản: China: Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục