Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học cơ sở
Tác giả: Trần Huy Long, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Giáo trình cơ học lý thuyết
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Giáo trình cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Trọng Hỉ, Đặng Thanh Tân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  531
 
Giáo trình cơ học
Tác giả: Bạch Thành Công
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  531
 
Cơ lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  531
 
Cơ học ứng dụng
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
1

Truy cập nhanh danh mục