Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4794 kết quả (0.4199076 giây)
Raman spectroscopic study of high temperature rare earth metal - rare earth halide solutions: Ln-LnX3- and LnX2-LnX3-(Li...
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 3937300031
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tractates Ma'aser Seni, Hallah, 'Orlah, and Bikkurim
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783110177633
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Measuring the Burden of Disease and Returns to Education in Rural West Africa
Tác giả: Wurthwein Ralph,
Thông tin xuất bản: : Duncker Humblot , 2003
Ký hiệu phân loại: 362.10966
ISBN: 9783428513284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
the Citizen's Voice: Twentieth-Century Politics and Literature
Tác giả: Michael Keren,
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.93358
ISBN: 9781552386699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Canadian Distinctiveness into the XXIst Century - La distinction canadienne au tournant du XXIe siecle
Tác giả: Karen L Gould,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780776627229
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Grassroots Governance? Chiefs in Africa and the Afro-Caribbean
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 320.840967
ISBN: 9781552385654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technology and the Dream : Reflections on the Black Experience at MIT, 1941-1999
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 378.7444
ISBN: 9780262232128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Linguist's Field Note
Tác giả: Caron Bernard,
Thông tin xuất bản: Ibadan : IFRANigeria , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9791092312584
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The handbook of brain theory and neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 0262011972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transcranial magnetic stimulation : a neurochronometrics of mind
Tác giả: Walsh Vincent,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.8913
ISBN: 0262232286
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục