Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6160 kết quả (0.6799991 giây)
Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2003
Ký hiệu phân loại: 572.33
ISBN: 3527305211
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65790 Định dạng: PDF
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA , 2003
Ký hiệu phân loại: 539.72
ISBN: 0028657039
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65903 Định dạng: PDF
The environment : challenges for the chemical sciences in the 21st century
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0309087198
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65917 Định dạng: PDF
First steps in economic indicators
Tác giả: Temple Peter,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0273659111
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66047 Định dạng: PDF
The blood-brain barrier : biology and research protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612.824
ISBN: 1588290735
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65996 Định dạng: PDF
Polymer/layered silicate nanocomposites [electronic resource]
Tác giả: Okamoto Masami,
Thông tin xuất bản: Shrewsbury : Rapra Technology , 2003
Ký hiệu phân loại: 620.192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65799 Định dạng: PDF
Wireless technician's handbook
Tác giả: Miceli Andrew,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 1580533574
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65814 Định dạng: PDF
Inflation targeting in the world economy
Tác giả: Truman Edwin M,
Ký hiệu phân loại: 339.53
ISBN: 0881323454
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66057 Định dạng: PDF
Handbook of spectroscopy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim Cambridge : WileyVCH , 2003
Ký hiệu phân loại: 543.5
ISBN: 3527297820
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65971 Định dạng: PDF
Biotechnology for biomedical engineers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0849318114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65957 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục