Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-18 trong số 18 kết quả
The Ethics of Educational Healthcare Placements in Low and Middle Income Countries : First Do No Harm?
Tác giả: Anya Ahmed, Helen Louise Ackers, James Ackers-Johnson
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.71
 
Teaching Health Professionals Online: Frameworks and Strategies
Tác giả: Caroline Park Sherri Melrose
Xuất bản: Edmonton AB: Athabasca University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.71
 
Allergic Diseases : New Insights
Tác giả: Celso Pereira, Celso Pereira
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Sư phạm y học thực hành : dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo l...
Tác giả: Đinh Hữu Dung, Lê Thu Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Phạm Thị Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.71
 
Principles and Practice of Case-based Clinical Reasoning Education [electronic resource] : A Method for Preclinical Stud...
Tác giả: Custers Eugène JFM, Steven J Durning, Olle ten Cate
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Centring Human Connections in the Education of Health Professionals
Tác giả: Sherri Melrose, Caroline Park, Beth Perry
Xuất bản: Canada: Athabasca University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.71
 
Questioning the Premedical Paradigm : Enhancing Diversity in the Medical Profession a Century after the Flexner Report
Tác giả: Donald A Barr
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Medical Education for the 21st Century
Tác giả: Michael S Firstenberg, Michael S Firstenberg, Stanislaw P Stawicki, Stanislaw P Stawicki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 

Truy cập nhanh danh mục