Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Bài giảng phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Tài liệu thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Ngô Đại Nghiệp, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Quản lý chất lượng thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Quản lý chất lượng thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm
Tác giả: Lâm Văn Mân, Lê Thị Hương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  664.07
 
Phát triển phương pháp phân tích 1-Naphthylacetic Acid và 1-Naphthylacetamid trong trái táo đỏ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng...
Tác giả: Phạm Minh Tiến, Lâm Văn Mân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
1

Truy cập nhanh danh mục