Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghi Xuân địa chí
Tác giả: Lê Văn Diễn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh. tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
101 điều cần biết về du lịch : T.2 : Sổ tay du lịch thắng cảnh nổi tiếng nước nhà
Tác giả: Phạm Côn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang
Tác giả: Nguyễn Anh Động
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Tác giả: Quang Minh Kim
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Du lịch 3 miền : Miền Bắc
Tác giả: Bửu Ngôn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch
Tác giả: Vũ Thế Bình
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1

Truy cập nhanh danh mục