Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1256 kết quả
Pro ASP.NET extensibility [electronic resource]
Tác giả: Jörg Krause
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Microsoft Lync server 2010 unleashed
Tác giả: Alex Lewis, Andrew Abbate, Tom Pacyk
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Effortless Flex 4 development
Tác giả: Larry E Ullman
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Android in action
Tác giả: W Frank Ableson, Chris King, Robi Sen
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
From idea to app : creating iOS UI, animations, and gestures
Tác giả: Shawn Welch
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
JavaScript : the definitive guide
Tác giả: David Flanagan
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Learning PHP, MySQL, and JavaScript [electronic resource]
Tác giả: Robin Nixon
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Concurrent programming in Mac OS X and iOS
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục