Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 211 kết quả (0.625006 giây)
Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in VB 2005
Tác giả: MacDonald Matthew,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 1590596943
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17952 Định dạng: PDF
Expert One-on-one Visual Basic 2005 Design and Development
Tác giả: Stephens Rod,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0470053410
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18050 Định dạng: PDF
Extreme .Net : introducing extreme programming techniques to .Net developers
Tác giả: Roodyn Neil,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0321303636
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8826 Định dạng: CHM
Visual Basic 2005 : A Developer's Notebook
Tác giả: MacDonald Matthew,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0596007264
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9359 Định dạng: CHM
Professional SQL Server 2005 Programming
Tác giả: Vieira Robert,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0764584340
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18065 Định dạng: PDF
VB.NET core classes in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Kurniawan Budi,
Thông tin xuất bản: Beijing : OReilly , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0596002572
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8238 Định dạng: CHM
Windows Presentation Foundation Unleashed
Tác giả: Nathan Adam,
Thông tin xuất bản: : Sams , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0672328917
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17986 Định dạng: PDF
Visual Basic 2005 Express
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 1593270593
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18070 Định dạng: PDF
SQL Server 2000 stored procedure & XML programming
Tác giả: Sunderic Dejan,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0072228962
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8597 Định dạng: PDF
Visual Basic.NET toàn tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.2768
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục