Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 460 kết quả (0.359385 giây)
Multimedia systems and content-based image retrieval
Tác giả: Deb Sagarmay,
Thông tin xuất bản: London : Idea Group , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1591402654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6839 Định dạng: CHM
Core CSS : cascading style sheets
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0130092789
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6880 Định dạng: CHM
Distributed multimedia database technologies supported MPEG-7 and by MPEG-21
Tác giả: Kosch Harald,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0849318548
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6923 Định dạng: PDF
Handbook of video databases : design and applications
Tác giả: Borko Furht,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 084937006X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 6947 Định dạng: CHM
Configuring Cisco AVVID : Architecture for Voice, Video, and Integrated Data
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Rockland MA : Syngress , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1928994148
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6983 Định dạng: PDF
Microsoft Windows Media resource kit
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0735618070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7126 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to Microsoft Windows XP Media Center
Tác giả: Kovsky Steve,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0789730030
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7308 Định dạng: CHM
Publishing a blog with Blogger
Tác giả: Castro Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0321321235
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8830 Định dạng: CHM
Design and deploy web sites with Macromedia Dreamweaver MX 2004 and Contribute 3
Tác giả: Lowery Joseph,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Macromedia , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 032128884X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8935 Định dạng: PDF
Sams Teach Yourself CSS in 10 Minutes.
Tác giả: Russ Weakley,
Thông tin xuất bản: : Sams , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0672327457
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9958 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục