Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
La prensa obrera en Chile, 1900-1930
Tác giả: Osvaldo Árias
Xuất bản: : Ariadna Ediciones, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070
 
Zur Geschichte des Schriftrussischen
Tác giả: Anna Kretschmer
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070
 
Analyse und Bewertung des I. Allunions-Kongresses der Sowjetschriftsteller in Literaturwissenschaft und Publizistik sozi...
Tác giả: Diether Götz
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1989
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070
 
Poleznyi Dialog : Journalistische Textsorten im Spiegel ihrer Schlagzeilen
Tác giả: Iris Schneider
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070
 
Báo chí thế giới và xu hướng phát triển
Tác giả: Đinh Thị Thúy Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070
 
Báo chí và mạng xã hội : Sách chuyên khảo
Tác giả: Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070
 
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo
Tác giả: Đinh Hồng Ánh, Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070
 
Introduction to Narrative Journalism
Tác giả: Benjamin Wielechowski
Xuất bản: Dearborn Michigan: UMDearborn Open Education, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070
 
1

Truy cập nhanh danh mục