Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự thật, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo
Tác giả: Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.172
 
Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử : sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang,
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia Sự thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.172
 
Giáo trình báo mạng điện tử
Tác giả: Phan Văn Tú
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
Internet newspapers : the making of a mainstream medium
Tác giả: Xigen Li
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.172
 
Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.172
 
1

Truy cập nhanh danh mục