Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.2499651 giây)
Pháp luật về tổ chức và quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133042 Định dạng: PDF
Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133044 Định dạng: PDF
Thực trạng và giải pháp để phát triển loại hình công ty hợp danh tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133045 Định dạng: PDF
Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135190 Định dạng: PDF
Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135626 Định dạng: PDF
Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135812 Định dạng: PDF
Quy chế pháp lý của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 136762 Định dạng: PDF
Understanding company law
Tác giả: Lipton Phillip,
Thông tin xuất bản: Pyrmont NSW : Lawbook Co , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.066
ISBN: 9780455224657
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Australian corporations & securities legislation 2008. Volume 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: North Ryde NSW : CCH Australia , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.066
ISBN: 9781921322457
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục