Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6999881 giây)
Atmospheric monitoring with arduino : building simple devices to collect data about the environment
Tác giả: Di Justo Patrick,
Thông tin xuất bản: Farnham : OReilly , c2013
Ký hiệu phân loại: 363.7063028553
ISBN: 1449338143 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục