Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Actions et conduites mimo-gestuelles dans l'usage conversationnel des relatives en français
Tác giả: Béguelin Marie-José, Alain Berrendonner, Louis de Saussure, Didier Maillat, Ioana-Maria Stoenica
Xuất bản: Bern: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  445.55
 
Grammaire 350 Exercices Niveau Débutant
Tác giả: J Bady, I Greaves, A Petetin
Xuất bản: Paris: Hachette, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  445
 
La grammaire, pas si difficile! : Niveau A1 - A2
Tác giả: Võ Thị Tâm Phúc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản
Tác giả: Nguyễn Thức Thành Tín, Nguyễn Thức Thành Tín, Phạm Song Hoàng Phúc, Viên Thế Khánh Toàn, Vũ Triết Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Sử dụng động từ tiếng Pháp
Tác giả: Lê Minh Cẩn
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Chủ điểm văn phạm tiếng pháp = lessentiel de la grammaire francaise
Tác giả: Nguyễn Thuần Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ trung cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ cao cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ sơ cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Dictionnaire des combinaisons de mots : les synonymes en contexte
Tác giả: Dominique Le Fur
Xuất bản: Paris: Le Robert, 2007
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  445.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục