Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 568 kết quả
The Stability of minerals
Tác giả: Geoffrey D Price, Nancy L Ross
Xuất bản: London New York: Chapman Hall, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Improvised land mines : their employment and destructive capabilities
Tác giả: David Harber
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The thirteen-gun salute
Tác giả: Patrick O'Brian
Xuất bản: New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
El jugador
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Genetic programming : on the programming of computers by means of natural selection
Tác giả: John R Koza
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Understanding consumption
Tác giả: Angus Deaton
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
Man-Kzin wars V
Tác giả: The Klone, I (v5) cm The Klone
Xuất bản: : Riverdale NY Baen c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Distant friends: and others
Tác giả: Nora Roberts Robb, Nora Roberts J D Robb cm
Xuất bản: : Riverdale NY Baen Books c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Isaac Asimov: The Complete Stories
Tác giả: Clive Cussler, Clive Cussler cm
Xuất bản: : Doubleday, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục