Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 609 kết quả (0.0299688 giây)
The Stability of minerals
Tác giả: 
London New York: Chapman Hall, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 549
 
Improvised land mines : their employment and destructive capabilities
Tác giả: David Harber
Boulder Colo: Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 623.4
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
The thirteen-gun salute
Tác giả: Patrick O'Brian
New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823
 
El jugador
Tác giả: Iain Banks
Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823
 
Genetic programming : on the programming of computers by means of natural selection
Tác giả: John R Koza
Cambridge Mass: MIT Press, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.3
 
Man-Kzin wars V
Tác giả: The Klone
: Riverdale NY Baen c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
Distant friends: and others
Tác giả: Nora Roberts Robb
: Riverdale NY Baen Books c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
Isaac Asimov: The Complete Stories
Tác giả: Clive Cussler
: Doubleday, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
The Doomsday Conspiracy
Tác giả: Robert Crais
: Grand Central Publishing, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục