Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3281743 giây)
Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế
Tác giả: Trần Văn Hạo,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỷ thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 512.502433
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1

Truy cập nhanh danh mục