Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1104 kết quả
The best laid plans
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: London: HarperCollins Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Linux complete command reference
Tác giả: John Purcell
Xuất bản: Indianapolis Ind: Red Hat Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press New Riders Pub, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Surface characterization : a user's sourcebook
Tác giả: Dag Brune
Xuất bản: Oslo Weinheim New York: Scandinavian Science Publisher WileyVCH, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Socializing capital : the rise of the large industrial corporation in America
Tác giả: William G Roy
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Wall Street : a history
Tác giả: Charles R Geisst
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64273
 
Optical fiber telecommunications
Tác giả: Ivan P Kaminow, Thomas L Koch
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Citizen soldiers [sound recording]
Tác giả: Stephen E Ambrose, Cotter Smith
Xuất bản: New York: Simon Schuster Audioworks, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5421
 
T.S. Eliot Volume I. [electronic resource]
Tác giả: Michael Grant
Xuất bản: London: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
Cooking
Tác giả: Angela Shelf Medearis, Michael Medearis
Xuất bản: New York: TwentyFirst Century Books, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục