Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.0156251 giây)
Principles of molecular virology
Tác giả: Alan Cann
Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.2
 
Adenoviruses elektronisk ressurs : basic biology to gene therapy
Tác giả: 
Austin Tex: RG Landes Co, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.2443
 
Origin and evolution of viruses
Tác giả: 
Sana Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.2138
 
Bacteriophages : biology and applications
Tác giả: 
Boca Raton FL: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.26
 
Introduction to modern virology
Tác giả: N. J Dimmock
Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.2
 
Ranaviruses [electronic resource] : Lethal Pathogens of Ectothermic Vertebrates
Tác giả: Matthew J Gray
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 579.24
 
Xác định phương pháp tinh sạch NPV (Nuclera Polyhedrosis Virus)
Tác giả: Trương Hùng Phong
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.2436
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (nuclear polyhedrosis virus ) trên ký chủ sâu khoang (Spodopte...
Tác giả: Nguyễn Hiền Long
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.2436
 
Nghiên cứu tạo chế phẩm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) để phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura
Tác giả: Lâm Mỹ Tuyền
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.2436
 
Nghiên cứu tạo chế phẩm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) để phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệu
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.2436
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục