Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 825 kết quả (0.484377 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:600
Connaissance des liaisons hertziennes
Tác giả: Tác giả?, ,
Thông tin xuất bản: France :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 905 Năm XB: 1990
Experience Technology : manufacturing construction
Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 9780026469463
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1484 Năm XB: 1993
Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5516 Năm XB: 2003
Một số bài tập ứng dụng lập trình trên Simatic S7-200 : Tài liệu giới thiệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 15191 Năm XB: File: PDF
The Definitive Guide to ImageMagick
Tác giả: Still Michael, ,
Thông tin xuất bản: USA :Apress
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 1590595904
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 16620 Năm XB: 2006 File: PDF
SCIENCE VOYAGES : EXPLORING THE LIFE, EARTH, AND PHYSICAL SCIENCES (NORTH CAROLINA EDITION)
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 0028286316
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 13564 Năm XB: 2000
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 14739 Năm XB: 2005
Proceedings of the Eleventh International Conference on Calorimetry in Particle Physics
Thông tin xuất bản: New Jersey :World Scientific
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 9789812562722
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19912 Năm XB: 2005
Khoa học công nghệ thông tin và điện tử triển vọng phát triển và ứng dụng trong hai thập niên tới : Triển vọng phát tri...
Tác giả: Vũ Đình Cự, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 18575 Năm XB: 2007
Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học 2007
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 22238 Năm XB: 2007
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục