Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 563 kết quả
Tạp chí Khoa học(Tháng 1 kỳ)= Journal of science. 4
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: ĐH Quốc gia Hà nội,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Điện Việt Nam ( 2Tháng 1 kỳ). 51
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Công nghiệp Kỹ thuật điện VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Hóa học và ứng dụng (1Tháng 2 kỳ) =. 4 : Journal of chemistry and application
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Hóa học VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Hóa học và ứng dụng (1Tháng 2 kỳ) =. 12 : Journal of chemistry and application
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Hóa học VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Giao thông Vận Tải (Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giao thông Vận tải,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
How things work encyclopedia
Tác giả: Carrie Love, Margaret Parrish, Penny Smith
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  600
 
Tự động hóa ngày nay (Tháng 1 kỳ)=Automation today. 6-138
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Tự động hóa VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Điện lực(1 Tháng 1 kỳ). 8
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tập đoàn Điện lực VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Điện lực(1 Tháng 1 kỳ). 10-5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tập đoàn Điện lực VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục