Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.309996 giây)
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) [electronic resource] : past, present and future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Austin : RG Landes , 1999
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
ISBN: 0585409005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27892 Định dạng: PDF
Before Prozac : the troubled history of mood disorders in psychiatry
Tác giả: Shorter Edward,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
ISBN: 0195368746
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42281 Định dạng: PDF
Pharmacotherapy for mood, anxiety, and cognitive disorders
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121339 Định dạng: PDF
Depression : from psychopathology to pharmacotherapy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Basel New York : Karger , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
ISBN: 9783805596060
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121651 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục