Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.5700414 giây)
Foundation vibration analysis : a strength-of-materials approach
Tác giả: Wolf John P,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 075066164X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68822 Định dạng: PDF
Repair of concrete structures to EN 1504 : a guide for renovation of concrete structures--repair materials and systems a...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0750662220
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68851 Định dạng: PDF
Vibration of Mindlin plates : programming the p-version Ritz Method
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Elsevier , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0080433413
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71346 Định dạng: PDF
Plastic limit analysis of plates, shells, and disks
Tác giả: Save M A,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Elsevier , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0444894799
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71374 Định dạng: PDF
Design of FRP and steel plated RC structures : retrofitting beams and slabs for strength, stiffness and ductility
Tác giả: Oehlers Deric J,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0080445489
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123384 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục