Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 60 kết quả (0.3593092 giây)
Advances and Technologies in Building Construction and Structural Analysis
Tác giả: Kaboli Alireza,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 9781838811402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hướng dẫn sử dụng các chương trình tính kết cấu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa
Tác giả: Ngô Thế Phong,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 389 Định dạng: PDF
Cơ học lưu chất : Bài tập
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fracture Mechanics : Applied to Geotechnical Engineering
Tác giả: Luis E Vallejo,
Thông tin xuất bản: NY : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0784400563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp
Tác giả: Lê Văn Kiểm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Structure and architecture
Tác giả: MacDonald Angus J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Architectural Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0750647930
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65305 Định dạng: PDF
Concrete construction engineering handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0849374928
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 68818 Định dạng: PDF
Design of prestressed concrete
Tác giả: Gilbert R I,
Thông tin xuất bản: London Boston : Unwin Hyman , 1990
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0044454023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68819 Định dạng: PDF
Foundation engineering handbook : design and construction with the 2006 international building code
Tác giả: Day Robert W,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0071447695
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 68821 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục