Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3749798 giây)
The art of precast concrete : colour texture expression
Tác giả: Bennett David,
Thông tin xuất bản: Basel Boston : Birkhauser , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.183414
ISBN: 3764371501
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95060 Định dạng: PDF
Precast concrete structures
Tác giả: Elliott Kim S,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 624.183414
ISBN: 9781498723992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục