Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3749985 giây)
Cable supported bridges : concept and design
Tác giả: Gimsing Niels J,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex UK : J Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.238
ISBN: 9780470666289 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục