Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4200471 giây)
Xây dựng mặt đường ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1998
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế mặt đường ô tô theo hướng dẫn AASHTO & ứng dụng ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : Giao Thông Vận Tải , 2000
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ô tô
Tác giả: Phạm Cao Thăng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường : Hướng dẫn kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xây dựng mặt đường ôtô & sân bay
Tác giả: Phạm Huy Khang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các kết cấu mặt đường kiểu mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158972 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục