Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6499945 giây)
Proteins in food processing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.0015
ISBN: 185573723X :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65919 Định dạng: PDF
Mathematical and statistical applications in food engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.0015
ISBN: 9781138347670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 145490 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục