Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Thiết kế ngân hàng công thương quận 5 Tp. HCM
Tác giả: Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Ngân hàng đầu tư và phát triển Long An
Tác giả: Nguyễn Đức Thanh, Trần Hữu Huy
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Thiết kế ngân hàng đầu tư và phát triển Long An
Tác giả: Từ Tấn Sĩ, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Thiết kế ngân hàng công thương Sóc Trăng
Tác giả: Phan Xuân Hải, Nguyễn Thành Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Thiết kế ngân hàng Sài gòn thương tín chi nhánh Bến Tre
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Thiết kế ngân hàng Sacombank chi nhánh Bến Tre
Tác giả: Lê Quốc Pháp, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Agribank Tower - TP. Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Hoàng Vũ, Trần Thạch Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Ngân hàng công thương
Tác giả: Lâm Gia Tín, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Sacombank chi nhánh Bến Tre
Tác giả: Phạm Đình Chí Tâm, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
Thiết kế ngân hàng đấu tư và phát triển Long An
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Thạch Linh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.524
 
1

Truy cập nhanh danh mục