Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.2599543 giây)
Đường dây tải điện và gió bão
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giải pháp gia cố khung kho Tiệp xây dựng ở vùng bão Việt Nam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Những kiến thức cơ bản về gió bão và tác động của nó lên công trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tích cực chủ động phòng chống bão là đảm bảo chất lượng công trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ngôi nhà và gió bão
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tohoku, Japan, Earthquake and Tsunami of 2011 : performance of structures under tsunami loads
Tác giả: Chock Gary,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 693.8
ISBN: 9780784412497 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bão, lốc và công tác phòng chống
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bão, lũ với các công trình giao thông
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Is Your Home Protected From Hail Damage?: A Homeowners Guide to Roofing and Hail
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 693.8
ISBN: 1885312199
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61887 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục