Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Destined for failure : American prosperity in the age of bailouts
Tác giả: Nicolas Sanchez, Christophe Kopp, Franci Sanzari
Xuất bản: Santa Barbara CA: Praeger, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.973
 
GIMP 2.6 for photographers [electronic resource] : image editing with open source software
Tác giả: Klaus Goelker, Thomas Barkley
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Exploring North American landscapes [electronic resource] : visions and lessons in digital photography
Tác giả: Marc Muench
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.936
 
Photography for kids! [electronic resource] : a fun guide to digital photography
Tác giả: Michael Ebert, Sandra Abend, David Schlesinger
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Book publishing encyclopedia : tips & resources for authors & publishers
Tác giả: Dan Poynter
Xuất bản: Santa Barbara CA: Para Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
The Arabian nights encyclopedia
Tác giả: Richard van Leeuwen, Ulrich Marzolph, Hassan Wassouf
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.22
 
Women in higher education : an encyclopedia
Tác giả: Ana M Martínez Alemán, Kriste A Renn
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Serial photography : using themed images to improve your photographic skills
Tác giả: Harald Mante, Eva Witter-Mante
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The HDRI handbook : high dynamic range imaging for photographers and CG artists
Tác giả: Christian Bloch
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  775
 
The Panasonic Lumix DMC-G2 [electronic resource] : the unofficial quintessential guide
Tác giả: Brian Matsumoto, Carol F Roullard
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục