Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.2343704 giây)
Let's Face it : 90 years of living, loving, and learning
Tác giả: Douglas Kirk,
Thông tin xuất bản: New Wiley : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 9780470084694
Come to the Edge
Tác giả: Ishiguro Kazuo,
Thông tin xuất bản: : Random House Publishing Group , 2011
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 9780679604907
ID: 53130 Định dạng: EPUB
Mama Rose's turn : the true story of America's most notorious stage mother
Tác giả: Quinn Carolyn,
Thông tin xuất bản: Jackson : University Press of Mississippi , 2013
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ID: 115489 Định dạng: PDF
The travels of Benjamin Zuskin
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 9780815610502
ID: 155388 Định dạng: PDF
Shakespeare and the Legacy of Loss
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 0472124129
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Player and a Gentleman The Diary of Harry Watkins, Nineteenth-Century U.S. American Actor
Tác giả: Watkins Harry,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 0472124064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A passion for performance : Sarah Siddons and her portraitists
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los AngelesCA : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 0892365579
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
MIMOS 2019 : Cie Yan Duyvendak
Tác giả: Klaeui Andreas,
Ký hiệu phân loại: 792.028092
ISBN: 9783034339650
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
"Something on my own" : Gertrude Berg and American broadcasting, 1929-1956
Tác giả: Smith Glenn D,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 792.028092 792.028092
ISBN: 081560887X (hardcover : alk. paper)
1

Truy cập nhanh danh mục