Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 344 kết quả (0.6699992 giây)
Canning & preserving all-in-one for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , c2011
Ký hiệu phân loại: 641.4
ISBN: 1118034198 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Partial differential equations : analytical and numerical methods
Tác giả: Gockenbach Mark S,
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 0898719356
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
DC servos : application and design with MATLAB
Tác giả: Tobin Stephen M,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 629.8323
ISBN: 1420080032 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Operational control of coagulation and filtration processes [electronic resource].
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 628.164
ISBN: 9781583218013 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hoopla : the art of unexpected embroidery
Tác giả: Prain Leanne,
Thông tin xuất bản: Vancouver : Arsenal Pulp Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 746.44
ISBN: 1551524066
Bộ sưu tập: Tham khảo
Security of self-organizing networks : MANET, WSN, WMN, VANET
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 143981919X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Practical Bomb Scene Investigation [Book /]
Tác giả: Thurman James T,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 363.25 943
ISBN: 1439819599 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Heat pipe design and technology : a practical approach
Tác giả: Zohuri Bahman,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 621.4022
ISBN: 1439845239 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Marx dictionary
Tác giả: Fraser Ian,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2011
Ký hiệu phân loại: 335.4092
ISBN: 9781441178329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cocinando para Latinos con diabetes = Cooking for Latinos with diabetes
Tác giả: Fuste Olga V,
Ký hiệu phân loại: 641.56314
ISBN: 1580402941
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục