Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
The great American steamboat race: the Natchez and the Robert E. Lee and the climax of an era
Tác giả: J G Farrell, J G Farrell cm
Xuất bản: : McFarland, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  797.125
 
Basic keelboat : the national standard for quality sailing instruction
Tác giả: Monk Henry, Mark Smith
Xuất bản: Portsmouth RI: United States Sailing Association, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Sailor's start-up : a beginner's guide to sailing elektronisk ressurs
Tác giả: Doug Werner
Xuất bản: Chula Vista Calif: Tracks Pub, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
RYA sea survival handbook
Tác giả: Keith Colwell, Mike Golding, Steve Lucas
Xuất bản: Southampton: Royal Yachting Association, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  797.12560289
 
Fast Track to Sailing : Learn to Sail in Three Days [electronic resource]
Tác giả: Colgate Steve, Colgate Doris
Xuất bản: : Intl Marine Pub Co, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Learn to sail : the simpliest way to start sailing
Tác giả: Tim Hore
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  797.124
 
Power boating for dummies
Tác giả: Randy Vance
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.125
 
The blue book of sailing : the 22 keys to sailing mastery elektronisk ressurs
Tác giả: Adam Cort
Xuất bản: Camden Me London: International Marine McGrawHill distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
The instant handbook of boat handling, navigation, and seamanship elektronisk ressurs
Tác giả: Nigel Calder
Xuất bản: Camden Me London: International MarineMcGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Handling storms at sea : the five secrets of heavy weather sailing elektronisk ressurs
Tác giả: Hal Roth
Xuất bản: Camden Me: International Marine McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục