Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1872 kết quả (0.5000089 giây)
The Computer Engineering Handbook
Tác giả: Oklobdzija Vojin,
Thông tin xuất bản: : CRC Press Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0849308852
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18001 Định dạng: PDF
Holistic Nursing 4e : Handbook Pb: A Handbook for Practice
Thông tin xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0763731838
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18043 Định dạng: PDF
Interior Design Handbook
Tác giả: Coleman Cindy,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Education , 2001
Ký hiệu phân loại: 747.02373
ISBN: 0071361634
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 17801 Định dạng: PDF
Dictionary of landscape architecture and construction
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 712.03
ISBN: 0071441425
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Standard handbook of video and television engineering
Tác giả: Whitaker Jerry C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0071411801
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt
Tác giả: Khải Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Reed's Skipper's Handbook for Sail and Power.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 623.89
ISBN: 0071456279
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
FISMA Certification and Accreditation Handbook
Tác giả: Taylor L,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597491160
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18057 Định dạng: PDF
Từ điển môi trường Anh-Việt
Tác giả: Lê Huy Bá,
Ký hiệu phân loại: 363.7003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Economic Losses from Marine Pollution : A Handbook for Assessment
Tác giả: DOfiara Douglas,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.73940973
ISBN: 1559636092
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục