Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 226 kết quả (0.3124999 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:9
The new Encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 357 Năm XB: 1982
Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh - Việt
Thông tin xuất bản: USA :Galen Press
Ký hiệu phân loại: 020.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 214 Năm XB: 1996
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
ISBN: 0852293879
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 368 Năm XB: 1982
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 502 Năm XB: 1982
Từ điển Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 87 Năm XB: 1998
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 507 Năm XB: 1982
Từ điển thuật ngữ Viễn Thông Pháp - Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Hữu Viện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 458 Năm XB: 1998
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 511 Năm XB: 1982
The encyclopedia Britannica
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
ISBN: 0852293879
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 370 Năm XB: 1982
The encyclopedia Britannica .
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 500 Năm XB: 1982
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục