Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1805 kết quả (0.3593322 giây)
Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
Tác giả: Harris Cyril M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 79 Năm XB: 1995
Từ điển khoa học công nghệ Anh - Việt
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 88 Năm XB: 1998
Từ điển thuật ngữ chứng khoán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bộ Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.63203
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 90 Năm XB: 1998
Từ điển pháp luật Anh - Việt = legal dictionary english -vietnamese
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 340.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 212 Năm XB: 1994
Từ điển kiến trúc và xây dựng Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Trần Quang,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa, Thanh Hóa
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 219 Năm XB: 1998
Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.303
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 250 Năm XB: 1999
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 257 Năm XB: 1996
Từ điển Pháp - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 443.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 285 Năm XB: 1997
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 417 Năm XB: 1997
McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms
Tác giả: Parker Sybil P,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 0971135847
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 419 Năm XB: 1993
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục