Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Writing a dissertation for dummies
Tác giả: Carrie Winstanley
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066378
 
Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp & tiểu luận báo cáo thực tập : Dành cho sinh viên các ngành kinh tế thương mại...
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.066378
 
A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago Style for students and researchers
Tác giả: Kate L Turabian, Joseph Bizup, Wayne C Booth, Gregory G Colomb, William T FitzGerald, Joseph M Williams
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.066378
 
What Makes Writing Academic : Rethinking Theory for Practice
Tác giả: Julia Molinari
Xuất bản: : Bloomsbury Academic, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.066378
 
Publishing Research in English as an Additional Language
Tác giả:
Xuất bản: Adelaide South Australia: University of Adelaide Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.066378
 
What Makes Writing Academic
Tác giả: Julia Molinari
Xuất bản: London New York NY: Bloomsbury Academic, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.066378
 
Finish your dissertation, don't let it finish you!
Tác giả: Joanne Broder Sumerson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066378
 
1

Truy cập nhanh danh mục