Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Hai mươi bốn giờ một phút : tuyển tập tạp văn thời báo Kinh tế Sài gòn
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Luật đời & cha con : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Tiếng người
Tác giả: Phan Việt
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Hồng gai : Về nhan sắc danh giá phù phiếm
Tác giả: Keng
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)
Tác giả: Phong Lê
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Mây đầu ô (thơ) & Thơ văn Quang Dũng & Nhà đồi (bút kí)
Tác giả: Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Bóng chữ (thơ) & Ngó lời (thơ) & Hèn đại nhân (tập truyện ngắn)
Tác giả: Lê Đạt
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Ngày đep nhất (thơ) & Đất trắng (phần 1 tiểu thuyết)
Tác giả: Nguyễn Trọng Oánh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Anh đom đóm (thơ) & Quê nội (tiểu thuyết) & Ngày tết của Trâu Xe (truyện)
Tác giả: Võ Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục