Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 105 kết quả (0.6499968 giây)
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
Thông tin xuất bản: TPHồ Chí Minh : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Hai mươi bốn giờ một phút : tuyển tập tạp văn thời báo Kinh tế Sài gòn
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Bóng chữ (thơ) & Ngó lời (thơ) & Hèn đại nhân (tập truyện ngắn)
Tác giả: Lê Đạt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045326589
Bộ sưu tập: Văn học
Hồng gai : Về nhan sắc danh giá phù phiếm
Tác giả: Keng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2009
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Ngày đep nhất (thơ) & Đất trắng (phần 1 tiểu thuyết)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045326428
Bộ sưu tập: Văn học
Anh đom đóm (thơ) & Quê nội (tiểu thuyết) & Ngày tết của Trâu Xe (truyện)
Tác giả: Võ Quảng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045326381
Bộ sưu tập: Văn học
Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)
Tác giả: Phong Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Tiếng người
Tác giả: Phan Việt,
Thông tin xuất bản: TPHồ Chí Minh : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Mây đầu ô (thơ) & Thơ văn Quang Dũng & Nhà đồi (bút kí)
Tác giả: Quang Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786045326527
Bộ sưu tập: Văn học
Luật đời & cha con : Tiểu thuyết
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2006
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục