Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Oceanic New York
Tác giả: Steve Mentz, Steve Mentz
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  553.7
 
Tehran noir
Tác giả: Salar Abdoh
Xuất bản: Brooklyn New York: Akashic Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891
 
Children of tomorrow : guidelines for raising happy children in the 21st century
Tác giả: Michael Laitman
Xuất bản: Toronto ON Brooklyn New York: Laitman Kabbalah Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649.1
 
A web for everyone : designing accessible user experiences
Tác giả: Sarah Horton, Whitney Quesenbery
Xuất bản: Brooklyn New York: Rosenfeld Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
The spectacle of disintegration
Tác giả: McKenzie Wark
Xuất bản: Brooklyn New York: Verso, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.9045
 
The Critique of Digital Capitalism
Tác giả:
Xuất bản: Brooklyn New York: Punctum Books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.4833
 
The Digital Humanist
Tác giả:
Xuất bản: Brooklyn New York: Punctum Books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  001.30285
 
Manifesto for Living in the Anthropocene
Tác giả:
Xuất bản: Brooklyn New York: Punctum Books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.2
 
Weaponising Speculation
Tác giả: Caoimhe Doyle
Xuất bản: Brooklyn New York: Punctum books, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Nicholas of Cusa and the Kairos of Modernity: Cassirer, Gadamer, Blumenberg
Tác giả: Michael Edward Moore
Xuất bản: Brooklyn New York: Punctum Books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục