Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 110 kết quả (0.2999511 giây)
Cyberidentities : Canadian and European Presence in Cyberspace
Tác giả: Leen DHaenens,
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780776627106
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Learning Economy and the Economics of Hope
Tác giả: Lundvall BengtAke,
Thông tin xuất bản: : Anthem Press , 20161201
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: oapen_626406
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments
Tác giả: Stromback Jesper,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780367629250
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Artificial Communication : How Algorithms Produce Social Intelligence
Tác giả: Esposito Elena,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780262046664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global networks : computers and international communication
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 0262274906
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technology and Social Inclusion : Rethinking the Digital Divide
Tác giả: Warschauer Mark,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780262232241
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
City of Bits : Space, Place, and the Infobahn
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780262133098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Communities in a Networked Society : e-Commerce, e-Business and e-Government.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 1402079079
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17275 Định dạng: PDF
Knowledge in the Age of Digital Capitalism: An Introduction to Cognitive Materialism
Tác giả: Zukerfeld Mariano,
Thông tin xuất bản: : University of Westminster Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9781911534259
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
(Dis)Obedience in Digital Societies : Perspectives on the Power of Algorithms and Data
Tác giả: Quadflieg Sven,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9783732857630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục