Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Giáo trình kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh
Tác giả: Đào Lê Na
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.23
 
Giáo trình văn học Hàn Quốc
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.7
 
Tiếp cận thể loại văn học cổ Trung Quốc
Tác giả: Đinh Phan Cẩm Vân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.1
 
Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX-đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Trần Lê Hoa Tranh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.1
 
Tác phẩm và thể loại văn học
Tác giả: Huỳnh Như Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  800
 
Ngôn ngữ nhân vật truyện Kiều và các truyện thơ nôm bác học tiêu biểu:chuyên luận = Character Dialogue and Monologue in Tale of Kieu and Typical Nom Scholarly Poetry Tales
Tác giả: Lê Thị Hồng Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam cuối những năm 80 - đầu những năm 90 của thế kỷ XX : chuyên khảo
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nghệ thuật đọc - dẫn chương trình phát thanh- truyền hình
Tác giả: Hà Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
Giáo trình kỹ năng viết báo
Tác giả: Hào Quang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06607
 
Giáo trình nhập môn khả năng giao tiếp
Tác giả: Đoàn Thị Thoa, Kim Ngọc Anh, Lại Thế Vinh, Thái Lâm Toàn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
1

Truy cập nhanh danh mục