Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 161 kết quả
Tục ngữ ca dao Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Đức Can
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Tôn Thất Bình
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ H'Mông
Tác giả: Lê Trung Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lễ hội hằng nga
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Truyện cổ Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻng, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tục ngữ Thái : Giải nghĩa
Tác giả: Quán Vi Miên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Các hình thức diễn xướng dân gian ở Bến Tre
Tác giả: Lư Hội
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục