Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5564 kết quả
Kế toán doanh thu chi phí & xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty Bay DV Hàng Không (VasCo)
Tác giả: Hồ Thị Đoan Trang, Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Dệt may TM Tấn Minh
Tác giả: Trương Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Thiên Ân
Tác giả: Trương Thị Thúy Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP SX Thương mại May SG
Tác giả: Trần Bùi Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn - TT Viễn thông IP
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán thuế GTGT & Thuế TN DN tại Cty TNHH Khách Sạn - Nhà hàng Hoa Long
Tác giả: Lê Thị Hồng Thanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1
Tác giả: Lê Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ly, Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Thực trạng quản lý thuế Thu Nhập Cá Nhân tại Chi cục Thuế Quận 2
Tác giả: Lê Phương Thảo, Phan Đình Nguyên(GVHD)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế Quận 2
Tác giả: Châu Thanh Trúc, Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục