Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Duy Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1
 
Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0725
 
Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2023
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.377
 
Cẩm nang và các giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.34936
 
Điều kiện Hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng nhà máy và thiết kế xây dựng, Điều kiện hợp đồng dự án EPC chìa khóa trao tay
Tác giả: Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.02
 
Kinh tế xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Thất
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.47624
 
Môi trường trong xây dựng
Tác giả: Lê Anh Dũng, Đỗ Đình Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.702469
 
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng
Tác giả: Patricia M Hillebrandt, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Thu Minh, Trần Trịnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
Giáo trình thống kê doanh nghiệp xây dựng
Tác giả: Thiều Thị Thanh Thúy, Vũ Nam Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.47624
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập 1
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.078624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục