Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Giáo trình Marketing nông nghiệp
Tác giả: Vũ Đình Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  338.1
 
Nông dân dựa vào đâu?
Tác giả: Đặng Đức Thành
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1
 
Kinh tế học nông nghiệp bền vững : Economics of Sustainable Agriculture
Tác giả: Đinh Phi Hổ
Xuất bản: Hà Nội: Phương đông, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1
 
Vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc : sách tham khảo
Tác giả: Bùi Văn Hưng, Nguyễn Viết Thông, Phùng Hữu Phú
Xuất bản: H: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1
 
Thực trạng và giải pháp cung ứng rau xanh - sạch ở TP. HCM
Tác giả: Bùi Thanh Ái
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Worlds of food : place, power, and provenance in the food chain
Tác giả: Kevin Morgan, Terry Marsden, Jonathan Murdoch
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Giáo trình phát triển nông thôn
Tác giả: Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc, Quyền Đình Hà
Xuất bản: Hà Nội: Ðại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Economics and marijuana : consumption, pricing and legalisation
Tác giả: Kenneth W Clements, Xueyan Zhao
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the Lower Mekong Basin [electronic resource]
Tác giả: Rob Cramb
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục