Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Intensive review for the emergency medicine qualifying examination
Tác giả: Sassan Naderi, Richard Park
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  616.025
 
Hướng dẫn giao tiếp tiếng pháp theo phương pháp mới
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  448.3
 
Ielts on track : test practice academic
Tác giả: Stephen Slater, Donna Millen, Nguyễn Thành Yến, Pat Tyrie
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428
 
Ielts speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Ielts : Listening strategies for the ielts test
Tác giả: Lý Á Tân, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng giao tiếp tiếng anh thực hành
Tác giả: Yến Ngọc, Vĩnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Restaurant english : A hands-on coruse for restaurant professionals
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.02464795
 
Tiếng anh văn phòng : English for the office
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.024651
 
118 tình huống giao tiếp tiếng Anh
Tác giả: Trương Hồng Phúc
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
200 Tình huống giao tiếp trong tiếng Anh
Tác giả: Chí Hùng, Yến Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục